За контакти

Българска федерация по спелеология
бул. Васил Левски № 75
1000 София

Място на провеждане