Полезна информация

Официален език

Официалният език на ЕвроСпелео Форум 2019 е английски. Всички презентации трябва да бъдат изготвени на английски език.

Няма да бъде осигурен симултантен превод.

Снимки

Автори на използваните снимки в уеб сайта са: Цветан Остромски, Александър Лазаров, Тихомира Методиева – Тихич, Красимир Колевски, Милен Нейчев, Константин Стоичков, Явор Шопов, Sigurður Ólafur Sigurðsson.