Symposia

По време на ЕвроСпелео Форум 2019 ще бъдат проведени следните симпозиуми: „Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change“, The Second European Symposium on „Techniques for Remote Location of Unknown Underground Cavities” и Втори Европейски симпозиум за благоустроените пещери.

Покана за участие в симпозиум „Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change“

Dear Colleague,

I am writing you regarding the 4th Symposium on „Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change IV“ in September 2019.

This meeting is primary focused on influence of the climate and karst ecosystems on karst processes and on paleoclimatic records in speleothems and cave sediments.

Following the great success of the international workshop on „Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change“ in Stara Zagora, symposium on „Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change II“ during the 14thInternational Congress of Speleology (ICS) in Greece and the special session „Cave Climate and Paleoclimate Record of the Global Change III” of the 16th ICS in Brno, 4th Symposium on „Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change IV“ will be held during the 13th EuroSpeleo Forum in Sofia, Bulgaria, 26th-29th September, 2019.

I would like to invite you to submit a talk to this meeting. Your participation in the meeting will be most welcome. You must be registered participant of the 13th EuroSpeleo Forum in order to give presentations at this Symposium (which is a part of the Forum).

Topics of the Symposium are:

 1. Underground Climatology
 2. Paleoclimatic Reconstruction from Karst Sediments
 3. Speleothem records of Global Environmental Changes.
 4. Ecosystems Impact on Karst Processes and Karst Records.
 5. Astrophysical and Geophysical Applications of Speleothem Records
 6. Infiltration of Porous Waters
 7. Soil Impact on Karst Processes
 8. Physical Chemistry of Karst Processes
 9. Trace Geochemistry of Karst
 10. Biogenic Mineralisation in Caves
 11. Using of Cave Climate for Medical Therapy.

With my best regards,

Prof. Yavor Shopov, B.A., M.Sc, PhD, Chairman of the 4th Symposium on “Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change IV”


Покана за участие във втори Европейски симпозиум за „Techniques for Remote Location of Unknown Underground Cavities“

Dear Colleague,

I am writing you regarding the International Symposium on „Techniques for Remote Location of Unknown Underground Cavities“ in September 2019. This meeting is primary focused on development and applications of new techniques for remote location of unknown caves. The most advanced of this technique is remote location of new unknown caves with thermal cameras mounted on drones. It has great potential for location of new unknown caves in hardly accessible remote locations with extremely rough and dangerous surface like Afghanistan, Pakistan or tepui in Venezuela. It will be extremely helpful to expand cave exploration in new regions and even on other planets. Studies of possibilities for application of this technique for search for caves on Mars and the Moon already began. So this symposium will be of interest not only to cave scientists and exploration geophysicist, but also to all cavers interested in the exciting search and exploration of new caves.

International Symposium on „Techniques for Remote Location of Unknown Underground Cavities“ will be held during the 13thEuroSpeleo Forum in Sofia, Bulgaria, 26th-29th September, 2019.

I would like to invite you to submit a talk to this meeting. Your participation in the meeting will be most welcome. You must be registered participant of the 13th EuroSpeleo Forum in order to give presentations at this Symposium (which is a part of the Forum).

With my best regards,

Prof. Yavor Shopov, PhD,

Chairman of the International Symposium on „Techniques for Remote Location of Unknown Underground Cavities“


Покана за участие във втори Европейски симпозиум за благоустроените пещери

След проведения за първи път симпозиум за благоустроените пещери в Австрия през 2018 г., по време на 13-ти Евро Спелео Форум ще бъде проведен 2-ри симпозиум за благоустроените пещери, организираn съвместно с Български Туристически Съюз (БТС).

В специална научна сесия, участниците в него ще имат възможността да представят и дискутират актуални въпроси относно различни етапи от работата по преустрояването на една пещера в благоустроена, като: изследване на пещерата, консервация, системи за осветление, достъп и социализация, работно време и контрол на достъпа,  опазване на подземната среда при благоустрояване на пещерите, стандарти за благоустрояване на пещерите.

Освен това, на специална кръгла маса ще бъдат дискутирани теми, свързани с:

 • Създаване на европейска мрежа на благоустроените пещери;
 • Теория и практика при обучение на гидове за благоустроени пещери;
 • Благоустроените пещери като полигони за изследване на влиянието на човека върху подземната среда.

За участниците в симпозиума е предвидено посещение на пещера „Съева дупка“, която се намира на 3 километра южно от село Брестница, oбласт Ловеч и на 10 км от гр. Ябланица.

Пещера „Съева дупка“ е считана за една от най-красивите пещери на България. Tемпературата в пещерата е от 7 до 11 °C, влажността – между 90 и 98%. Разположена е на 520 метра надморска височина. Дълга е почти 210 метра, а 70 метра под земята в нея тече река. Геоморфоложките изследвания показват, че тя е на около 3 млн. години.

Пещерата е уникална със специфичното оцветяване в зелено, кафяво и бяло на вторичните карстови образувания. В нея се срещат огромно разнообразие от сталактити, сталагмити, сталактони, хеликтити и дендрити. Най-големият сталактон в нея има обиколка от 60 метра. При преустройството на пещерата в нея са намерени кости на животни, глинени съдове, монети, датирани от времето на римския император Антоний и други артефакти.

От 2006 г. пещера „Съева дупка“ е полигон за експериментален интегриран мониторинг и комплесни физикохимични изследвания на пещерната среда и нейното взаимодействие с карстовия масив и приземната атмосфера на Земята.

По време на посещението ще бъде изнесена специализирана беседа за участниците.

Каним за участие всички оператори в благоустроени пещери и изследователи на пещерите да участват и обменят своя опит по време на 2-ри симпозиум за благоустроени пещери по време на 13-ти ЕвроСпелео Форум.