Temnata Dupka – Lakatnik

„Темната дупка” е една от най-дългата пещера в България. Представлява сложна лабиринтна, водна, пещерна система, развита на 4 етажа, с обща дължина на галериите над 8 километра.

Намира се северозападно от гара Лакатник, на левия бряг на р. Искър на 27 метра над нейното ниво в стената на скален ввнец, на югоизточния склон на Козница планина – Западна Стара планина.

Образувана в тьмни среднотриаски варовици (ладин) на Милановската синклинала. Представлява система от две основни галерии с прилежащи части, развити на 4 нива. По-дълга е североизточната част на пещерата – над 1000 м по оста, като по нея протича и основната подземна река. Галериите са широки и високи с преобладаващ правоъгълен и обърнато-трапецовиден напречен профил. Галерията в западно-северозападна посока, без разклоненията и етажите, е дълга около 900 м. Обикновено реката се оттича подземно през подлежащия на пещерата карстов извор Житопюб, който е с променлив дебит. При екстремни валежи и снеготопене вдига нивото си и изтича през входа на пещерата.

Първото известно посещение на Темната дупка датира от 1912 г., когато Професор Ив. Буреш проучва прилепите и фауната ѝ. Първата карта и описание на пещерата са от 1915 г. от Жеко Радев.

В момента все още се проучва и изследва, като всяка година се добавят нови метри към общата дължина на пещерата.

Обявена е за природна забележителност със заповед No 2810 от 10.10.1962 г.

Температура: + 11/+ 14°С

Маршрути, кратко описание и приблизително времетраене на маршрута
  1. Вход – Чатала – Индианеца – Езера Пепи, Краен сифон

Същият маршрут на обратно с вариант за излизане през пръскалото.

  • Приблизително времетраене 6 часа.
  • Средна сложност, тесни пространства и малко лазене (подходящ за всички възрасти, с добра физическа подготовка).
  1. Вход – Чатала – Индианеца – Мрачни езера – Езера Пепи – Нови части с излизане през Лабиринта – Пресата и Пързалката
  • Приблизително времетраене 8 часа.
  • По-сложен технически маршрут, без особени изисквания към групата (възраст и възможности). Нужни умения за преминаване на хоризонтални парапети посредством ТЕВ (възможност за преминаване на езерата с лодка).
  1. Вход – Фурните – Римската баня – Напречна галерия, Езерата – Синята зала – Трапезарията и обратно
  • Приблизително времетраене 7-8 часа.
  • Тесни, технични участъци с откатерване. Преминаване над водни обеми на класика. Преминаване през блокажни участъци. Подходящ за всички възрасти с добра физическа подготовка.

Сложност (за всеки един от маршрутите)
Маршрутите са подредени по сложност от 1 към 3.

Необходима екипировка
Стандартна екипировка за проникване в хоризонтални пещери – гащеризон, ботуши, каска, осветление, ръкавици. Екипировка за проникване в хладни, водни пещери с възможност от намокряне. Лична екипировка за ТЕВ. Осветление за минимум 20 часа.

Друго необходимо
Участниците задължително да си носят храна, вода и лична аптечка.
Има заведение, в което може да се яде, в случай, че се излезне преди 20:00 часа.

Час за тръгване
Тръгване от „Национален учебен център“ на Червения кръст в 9:00 часа (или по-рано, в зависимост от програмата на форума).

Снимки

Снимки от пещера „Темната дупка” от Константин Стоичков, Александър Лазаров.