Elata Cave

Обща денивелация – 64 м, дължина – 176 м.

Пещера „Елата“ се намира на 1470 м надморска височина в Западна Стара планина (район Понор планина). Най-близкото селище е с. Зимевица, община Своге. То е на разстояние 65 км северно от София и на 75 км от лагера на ЕвроСпелео Форума. С транспорт се стига да село Зимевица от където се тръгва на юг по живописна пътека с красиви гледки. Входа на пещерата е в букова гора, в основа на неголям скален венец с височина 8-10 м. Изкачването е от 1110 до 1470 метра надморска височина, а разстоянието е около 2 км.

Пещерата е разположена в Юрски варовици.

„Елата“ започва с 18 метров отвес, след което следва наклонена красива галерия с масивни, красиви сталактити и сталагмити. Продължавайки по маршрута по наклонена галерия, се стига до няколко красиви синтрови езера. Пещерата завършва със стеснение.

Пещерата се обитава от няколко ендемични троглобионтни и стигобионтни вида организми като бръмбарчето (Coleoptera, Carabidae) – Pheggomisetes globiceps stoicevi, и сенокосеца Paranemastoma bureschi (Opiliones). Придънните езера се обитават от малочетинестия червей Dellaya bureschi (Oligochaeta) и дребното циклопоидно раче – (800 mkm) Acanthocyclops iscreciensis.

Температура на пещерата: 10,5 oC

Маршрут
Прехода от паркинга до входа на пещерата със спокойно темпо – около един час. От входа до дъното на пещерата и обратно – общо около 4 часа.

Сложност
Не особено сложен маршрут, изискване да се владее техниката на единичното въже.

Необходима екипировка
За маршрута до пещерата – туристическа. За пещерата – екипировка за проникване в хоризонтални и вертикални пещери.

Друго необходимо
Участниците задължително да си носят вода и някакви енергийни блокчета или суха храна. На излизане от пещерата може да се спре и в попътно заведение.

Час за тръгване
Тръгване от „Национален учебен център“ на Червения кръст в 9:00 часа.

Снимки

Снимки от пещера „Елата” от Цветан Остромски.