2nd Circular of 13th EuroSpeleo Forum

От тук може да изтеглите Второ циркулярно писмо за 13-ти ЕвроСпелео Форум


13ти ЕвроСпелео Форум ще се проведе в Националния учебен център на Червения кръст, Долни Лозен, София от 26ти дo 29тисептември 2019 г.
Организатори са Българска федерация по спелеология и Пещерно спасяване – България от името на Европейската федерация по спелеология.

Под мотото „90 години организирано пещерно движение и 45 години пещерно спасяване в България“ форума ще осигури голямо разнообразие от дейности, за да бъде интересно и полезно за всеки участник.

Някои от планираните дейности:

  • Презентации, постерни презентации и симпозиуми за изследване на пещери и експедиции, пещерна биология и биоспелеология, пещерна геология, геоморфология и география на карста, опазване на пещери и пещерно спасяване;
  • 2ри Европейски спелео симпозиум за благоустроени пещери;
  • Спелео-олимпийски игри;
  • Пещерни, планински и културни мероприятия в програмата предхождаща срещата (21-25 септември);
  • Пещерни партита всяка вечер;

Моля, запазете датите за 13 ти ЕвроСпелео Форум във вашия календар!

Очакваме ви в София!

Организационният комитет