What to expect?

13ти ЕвроСпелео Форум ще се проведе в конферентните зали на Националния учебен център на Червения кръст, Долни Лозен, София, България.

В програмата са предвидени презентации, постер презентации, научни симпозиуми, спелео олимпйски игри, посещения на пещери, Спелео Експо изложение, фото конкурс, прожекции на филми и други. По време на 13ти ЕвроСпелео Форум ще се проведе и Национален форум по спелеология нa пещерняците в България.

Общ панел с презентации на теми свързани с:

 • Пещерни проучвания и експедиции;
 • Пещерна Биология / Биоспелеология;
 • Пещерна геология, Геоморфология и География на карста;
 • Опазване на пещерите;
 • Пещерно спасяване.

Симпозиуми

 • Symposium „Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change IV“;
 • Symposium on „Techniques for Remote Location of Unknown Underground Cavities“;
 • 2-ри Европейски симпозиум за благоустроените пещери;
 • Conservation Workshop (presentations and discussion).

Надпревари

 • Фото конкурс;
 • EuroSpeleo Image’In Film Festival;
 • Спелео Олимпйски игри.

Експо център

 • Спелео Експо изложение;
 • Спелео панаир на книгата.

Посещения на пещери, преди и по време на ЕвроСпелео Форум 2019.