Call for presentations

Устните презентации ще бъдат в рамките на 25 минути, от които 5 минути ще бъдат отделени за дискусия. Всички презентации трябва да бъдат изготвени на английски език.

Резюмета на английски език трябва да се изпратят по електронна поща на адрес: esf@speleo-bg.org и да съдържат следната информация:

  • Заглавие
  • Име Фамилия на презентиращия
  • В коя секция, симпозиум или уъркшоп попада
  • Вид (презентация, постер презентация)
  • Кратко резюме (до 500 символа с интервалите)
  • Кратка информация за презентиращия (до 200 символа с интервалите)
  • Други: пещерен клуб (или организация), държава.
  • Препратки (References)
  • Изпратете минимум 1 и максимум 3 снимки към резюмето.

Краен срок за получаване на резюметата: 1 август 2019 г.


Допълнителни изисквания за постер презентациите

Препоръчителен размер: A0 (841 мм / 1189 мм) или A1 формат(594 мм / 841 мм):
Ориентация: портрет

Препоръчваме ви да използвате по-малко текст и повече графики (илюстрации), за да бъде постера ви лесно четим.

Всички презентатори трябва да бъдат при своите плакати по време на цялата постер сесия. Кога и в коя зала ще се състои постер сесията ще бъде обявено в 3-тото циркулярно писмо.