Програма

Какво да очакваме

13ти ЕвроСпелео Форум ще се проведе в конферентните зали на Националния учебен център на Червения кръст, Долни Лозен, София, България.

В програмата са предвидени презентации, постер презентации, научни симпозиуми, спелео олимпйски игри, посещения на пещери, Спелео Експо изложение, фото конкурс, прожекции на филми и други. По време на 13ти ЕвроСпелео Форум ще се проведе и Национален форум по спелеология нa пещерняците в България.

Общ панел с презентации на теми свързани с:

 • Пещерни проучвания и експедиции;
 • Пещерна Биология / Биоспелеология;
 • Пещерна геология, Геоморфология и География на карста;
 • Опазване на пещерите;
 • Пещерно спасяване.

Симпозиуми

 • Symposium „Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change IV“;
 • Symposium on „Techniques for Remote Location of Unknown Underground Cavities“;
 • 2-ри Европейски симпозиум за благоустроените пещери;
 • Conservation Workshop (presentations and discussion).

Надпревари

 • Фото конкурс;
 • EuroSpeleo Image’In Film Festival;
 • Спелео Олимпйски игри.

Експо център

 • Спелео Експо изложение;
 • Спелео панаир на книгата.

Посещения на пещери, преди и по време на ЕвроСпелео Форум 2019.

Преди форума

Като част от 13-ти ЕвроСпелео Форум е предвидена предварителна програма (21-25 септември), която ще включва пещерни, планински и културни мероприятия.

„Кастракли 2019“, Западни Родопи

От 21 до 25 септември в района на хижа Орфей, резерват Кастракли, гр. Борино ще може да се включите в експедиция „Кастракли 2019“ с цели изготвяне на карти на пещерите в района, проучване на новооткрити части, вземане на GPS координати на перспективни обекти в района на биосверен резерват Кастракли.

Атрактивна част от проявата ще бъде провеждането на спортно състезание.

Предвидени са трекове и запознаване с природните забележителности – Ягодинска пещера, Триград, Дяволското гърло, Биосферен резерват „Кастракли“ и Тешелското ждрело.

Всички регистрирани участници в ЕвроСпелео Форум 2019 ще могат да посетят безплатно благоустроените пещери в района: Ягодинска пещера, Дяволското гърло.

За да участвате е необходимо да имате бивачна екипировка: палатка, шалте, спален чувал, лична екипировка за проникване в пещери и желание да опознаете това чудно кътче от България.

Има условия за настаняване и в хижа Орфей, но местата са ограничени.

Въпроси и заявки за участие изпращайте на: esf@speleo-bg.org

GPS координати и подробно описание на достъпа до лагера ще бъдат качени на уеб сайта на ЕвроСпелео Форум и в 3-то циркулярно писмо.

Посещения на пещери

В рамките на предварителната програма, са предвидени посещения на пещери, намиращи се в близост до София.

За дните вторник, сряда и четвъртък са планирани посещения на пещери, намиращи се в близост до София. Предвидени са посещения в следните пещери: Духла, Елата, Темната дупка на Беренде извор, Темната дупка на Лакатник, Рушовата пещера.

Повече информация за пещерите ще може да се намери на уеб сайта на форума.

Всички посещения на пещери ще бъдат с организирани водачи. Тези, които нямат възможност да ползват собствен транспорт е необходимо да го отбележат в онлайн регистрационния формуляр

Покана за изпращане на презентации

Презентациите ще бъдат в рамките на 25 минути, от които 5 минути ще има време за дискусия. Всички презентации трябва да бъдат изготвени на английски език.

Резюмета на английски език трябва да се изпратят по електронна поща на адрес: esf@speleo-bg.org и да съдържат следната информация:

 • Заглавие
 • Име Фамилия на презентиращия
 • В коя секция, симпозиум или уъркшоп попада
 • Вид (презентация, постер презентация)
 • Кратко резюме (до 500 символа с интервалите)
 • Кратка информация за презентиращия (до 200 символа с интервалите)
 • Други: пещерен клуб (или организация), държава.
 • Препратки (References)
 • Изпратете минимум 1 и максимум 3 снимки към резюмето.

Краен срок за получаване на резюметата: 1 юли 2019 г.

Симпозиуми и работилници

Покана за участие в симпозиум „Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change“

Dear Colleague,

I am writing you regarding the 4th Symposium on „Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change IV“ in September 2019.

This meeting is primary focused on influence of the climate and karst ecosystems on karst processes and on paleoclimatic records in speleothems and cave sediments.

Following the great success of the international workshop on „Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change“ in Stara Zagora, symposium on „Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change II“ during the 14th International Congress of Speleology (ICS) in Greece and the special session „Cave Climate and Paleoclimate Record of the Global Change III” of the 16th ICS in Brno, 4th Symposium on „Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change IV“ will be held during the 13th EuroSpeleo Forum in Sofia, Bulgaria, 26th-29th September, 2019.

I would like to invite you to submit a talk to this meeting. Your participation in the meeting will be most welcome. You must be registered participant of the 13th EuroSpeleo Forum in order to give presentations at this Symposium (which is a part of the Forum).

Topics of the Symposium are:

 1. Underground Climatology
 2. Paleoclimatic Reconstruction from Karst Sediments
 3. Speleothem records of Global Environmental Changes.
 4. Ecosystems Impact on Karst Processes and Karst Records.
 5. Astrophysical and Geophysical Applications of Speleothem Records
 6. Infiltration of Porous Waters
 7. Soil Impact on Karst Processes
 8. Physical Chemistry of Karst Processes
 9. Trace Geochemistry of Karst
 10. Biogenic Mineralisation in Caves
 11. Using of Cave Climate for Medical Therapy.

With my best regards,

Prof. Yavor Shopov, B.A., M.Sc, PhD, Chairman of the 4th Symposium on “Cave Climate and Paleoclimate – Best Record of the Global Change IV”

Покана за участие във втори Европейски симпозиум за „Techniques for Remote Location of Unknown Underground Cavities“

Dear Colleague,

I am writing you regarding the International Symposium on „Techniques for Remote Location of Unknown Underground Cavities“ in September 2019. This meeting is primary focused on development and applications of new techniques for remote location of unknown caves. The most advanced of this technique is remote location of new unknown caves with thermal cameras mounted on drones. It has great potential for location of new unknown caves in hardly accessible remote locations with extremely rough and dangerous surface like Afghanistan, Pakistan or tepui in Venezuela. It will be extremely helpful to expand cave exploration in new regions and even on other planets. Studies of possibilities for application of this technique for search for caves on Mars and the Moon already began. So this symposium will be of interest not only to cave scientists and exploration geophysicist, but also to all cavers interested in the exciting search and exploration of new caves.

International Symposium on „Techniques for Remote Location of Unknown Underground Cavities“ will be held during the 13th EuroSpeleo Forum in Sofia, Bulgaria, 26th-29th September, 2019.

I would like to invite you to submit a talk to this meeting. Your participation in the meeting will be most welcome. You must be registered participant of the 13th EuroSpeleo Forum in order to give presentations at this Symposium (which is a part of the Forum).

With my best regards,

Prof. Yavor Shopov, PhD,

Chairman of the International Symposium on „Techniques for Remote Location of Unknown Underground Cavities“

Покана за участие във втори Европейски симпозиум за благоустроените пещери

След проведения за първи път симпозиум за благоустроените пещери в Австрия през 2018 г., по време на 13-ти Евро Спелео Форум ще бъде проведен 2-ри симпозиум за благоустроените пещери, организираn съвместно с Български Туристически Съюз (БТС).

В специална научна сесия, участниците в него ще имат възможността да представят и дискутират актуални въпроси относно различни етапи от работата по преустрояването на една пещера в благоустроена, като: изследване на пещерата, консервация, системи за осветление, достъп и социализация, работно време и контрол на достъпа,  опазване на подземната среда при благоустрояване на пещерите, стандарти за благоустрояване на пещерите.

Освен това, на специална кръгла маса ще бъдат дискутирани теми, свързани с:

 • Създаване на европейска мрежа на благоустроените пещери;
 • Теория и практика при обучение на гидове за благоустроени пещери;
 • Благоустроените пещери като полигони за изследване на влиянието на човека върху подземната среда.

За участниците в симпозиума е предвидено посещение на пещера „Съева дупка“, която се намира на 3 километра южно от село Брестница, oбласт Ловеч и на 10 км от гр. Ябланица.

Пещера „Съева дупка“ е считана за една от най-красивите пещери на България. Tемпературата в пещерата е от 7 до 11 °C, влажността – между 90 и 98%. Разположена е на 520 метра надморска височина. Дълга е почти 210 метра, а 70 метра под земята в нея тече река. Геоморфоложките изследвания показват, че тя е на около 3 млн. години.

Пещерата е уникална със специфичното оцветяване в зелено, кафяво и бяло на вторичните карстови образувания. В нея се срещат огромно разнообразие от сталактити, сталагмити, сталактони, хеликтити и дендрити. Най-големият сталактон в нея има обиколка от 60 метра. При преустройството на пещерата в нея са намерени кости на животни, глинени съдове, монети, датирани от времето на римския император Антоний и други артефакти.

От 2006 г. пещера „Съева дупка“ е полигон за експериментален интегриран мониторинг и комплесни физикохимични изследвания на пещерната среда и нейното взаимодействие с карстовия масив и приземната атмосфера на Земята.

По време на посещението ще бъде изнесена специализирана беседа за участниците.

Каним за участие всички оператори в благоустроени пещери и изследователи на пещерите да участват и обменят своя опит по време на 2-ри симпозиум за благоустроени пещери по време на 13-ти ЕвроСпелео Форум.

Покана за Conservation Workshop (presentations and discussion)

Topics of the Workshop are:

Karst protection according to the European conservation regulation. Can we use or interpret European good practices in the Balkans/Bulgaria?

Biospeleogy – underground organisms as a unit for cave protection. Common Standards Monitoring – Natural Habitat Type 8310?

Forming of Cave-Friendly Ethics in the Region. Conservation education for speleologist.

Prepared guidelines and recommendations for incorporation of conservation policies in sectoral development programs and plans. Analysis and integration of existing best practices and traditional knowledge in the modern management systems.

Надпревари

Покана за изпращане на снимки за фотоконкурса

По време на 13-ти Евро Спелео Форум, послучай 90-тата годишнина на организираното пещерно движение в България и 45 години пещерно спасяване ще се проведе фотоконкурс.

Допустими са всички снимки, свързани с пещери (творчески, документални, хумористични и др.).

Снимките трябва да бъдат във формат JPG с мин. 2500 пиксела по дългата страна на снимката.

Всеки участник може да изпраща до 3 свои творби на електронна поща: esf-photo@speleo-bg.org със следната информация: заглавие на снимката, описание (къде е направена), автор, данни за връзка. Участието на автора в ЕвроСпелео Форума е задължително.

Снимките ще бъдат отпечатани и показани на изложба по време на ЕвроСпелео Форума. Оценяването на снимките ще бъде направено чрез гласуване от публиката. Имената на авторите няма да бъдат показани в изложбата, за да може гласуващите да дадат своя вот безпристрастно.

Авторските права остават за фотографа. Фотографът се съгласява, че неговите / нейните снимки могат да бъдат отпечатвани и представени онлайн за целите на отчета за ЕвроСпелео Форум 2019, без да бъдат модифицирани.

Трите най-добри снимки ще получат награди от нашите спонсори.

Очакваме вашите най-добри снимки!

Краен срок за получаване на снимките: 1 август 2019 г.  

Покана за участие в EuroSpeleo Image’In Film Festival

По време на 13-ти Евро Спелео Форум ще се проведе и EuroSpeleo Image’In Film Festival.

Предвижда се прожекциите да са вечерите в залите на Национален учебен център на Червения кръст или на открито. Допустими материали са филми или снимки, организирани като слайдшоу.

Всички желаещи за участие, следва да изпратят своите материали в MP4 формат, предоставяйки линк за сваляне на електронна поща: esf-movie@speleo-bg.org

Добре е филмите да бъдат в рамките на 30 минути, а слайдшоуто до 15 минути. Всеки участник може да изпрати само по 1 филм или слайд шоу.

Оценяването на филмите и слайд шоутата ще бъде направено чрез гласуване от публиката.

Трите най-добри творби ще получат награди от нашите спонсори.

Краен срок за получаване на филм или слайдшу: 1 август 2019 г.

Покана за участие в Спелео Олимийски игри

По време на форума ще се организират и традиционните Спелео Олимпийски надпревари.

Предвидени са надпревари в няколко дисциплини:

 • Отборно състезание, включващо преминаване на въжена система и катерене или слизане по стълба, прихващане на пострадал, и пренасяне на багаж.
 • Индивидуално състезание за скоростно изкачване по въже, пуснато през ролка.
 • Комбинирано индивидуално състезание, включващо преминаване на изкуствено направен тесняк с багаж и връзване на възли със затворени очи.

Състезанията ще се проведат в специално оборудвана за целта зала и на открито, на територията на центъра. Предвидено е състезанията да се проведат в рамките на два дни (петък и събота), като началото и края ще бъдат съобразени с предварителните заявки за участие.

Всички, които желаят да се включат в състезанията е необходимо да си подсигурят лична екипировка, използвана при техника на единичното въже. Регистрациите за участие ще се направят на място.

Организаторите са предвидили награждаване на класиралите се на призовите места (от 1 до 3 място) във всяка отделна дисциплина от състезанията.

Подробности за отделните дисциплини и наградния фонд ще бъдат публикувани в третия циркуляр.

Експо център

Покана за участие в „Спелео Експо“ изложение

Организаторите канят пещерните клубове и организации, както и компании да участват като търговци или изложители на ЕвроСпелео Форум 2019.

По време на ЕвроСпелео Форума ще има специално обособена зала „Спелео Експо“, в която ще има възможност да се представят или продават продукти. Залата се намира в блока, в който ще се организират и провеждат голяма част от мероприятията, включени в програмата на форума и участниците в събитието ще имат възможност по всяко едно време да разглеждат продуктите изложени в „Спелео Експо“ залата.

Условия за участие в „Спелео Експо

Залата ще бъде отворена всеки ден в дните от форума (четвъртък, петък и събота) от 9:30 до 18:00 часа.

Изложителите ще имат възможност предварително да подредят своите щандове в сряда след 13:30 часа. В неделя до 13:30 залата трябва да се освободи.

Пакетна цена за ползване на залата за 3-те дена от ЕвроСпелео Форума:

 • 30 лв. на квадратен метър, при заети до до 2 м2
 • 25 лв. на м2 при заети до 5 квадратни метра

Цена от 15 лв. на м2 на ден, в случай, че ще се използва залата само за определен ден.

В рамките на „Спелео Експо изложителите имат възможност да ползват до 5 м2.

За всички участници ползвали и платили залата за четвъртък, петък и събота, дните сряда и неделя са безплатни. За всички останали, дните сряда и неделя се заплащат на половин цена.

Участниците сами организират и подреждат своите продукти. Сами продават и пазят своите продукти за времето, в което е отворена залата за посещения (9:30 до 18:00 часа). Всички съоръжения (щандове, закачалки, манекени и др.) се осигуряват от самите участници.

Организаторите имат възможност да осигурят до 1 маса на изложител с размери 1 м х 0,60 см.

Желаещите да изложат и продават своите продукти, могат да заявят участието си на електорнна поща: esf@speleo-bg.org в срок до 1 август.

Покана за участие в спелео панаир на книгата (Speleo Book Fair)

Предвидено е място за организиране на спелео панаир на книгата. Изложението ще се проведе от четвъртък до събота от 9:30 до 18:00 часа.

Условия и такси за изложение на книги 

Таксата за една маса с площ от около 100 см х 60 см е 20 лв.

Участниците сами организират, подреждат и продават своите книги.

Желаещите да изложат и продават своите книги, могат да заявят участието си на електорнна поща: esf@speleo-bg.org в срок до 1 август.